bet365.artbetting.co.uk

Login in bet365 αποτελέσματα bonus for new costumers.

พิมพ์

แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน ดำน้ำเกาะหวาย เกาะเหลายา

จัดแพ็คเกจทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป ราคา 1,500 บาทต่อท่าน

บริการสุดคุ้มนี้ท่านจะได้
 ที่พักโฮมสเตย์ 1 คืน พักห้องละ 4-5 ท่าน (ห้องแอร์)
 อาหาร 4 มื้อ (มื้อเย็นจัดเลี้ยง ปาร์ตี้คาราโอเกะ + อาหาร 5 อย่าง + ซีฟู้ดส์ปิ้งย่าง)
 ชา ไมโล โอวัลตินอน้ำอัดลม น้ำดื่ม ฟรี!!
 Wi-Fi ฟรี!!
 ทริปดำน้ำ 1 วัน ทริปดำน้ำเกาะหวาย เกาเหลายา (เรือทัวร์ พร้อมอุปกรณ์)

หมายเหตุ
 

 โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
 ค่าเรือเฟอร์รี่ และการเดินทางไป-กลับจากท่าเรือเฟอร์รี่ถึงโฮมสเตย์ ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 เดินทางถึงที่พักโฮมสเตย์ก่อน 09.00 น.

 สอบถามข้อมูล จองแพ็คเกจทัวร์ ติดต่อ Line: pornpol22  Tel : 091-761-6552, 081-651-9077 

พิมพ์

แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน ดำน้ำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง

จัดแพ็คเกจทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป ราคา 1,500 บาทต่อท่าน

บริการสุดคุ้มนี้ท่านจะได้
 ที่พักโฮมสเตย์ 1 คืน พักห้องละ 4-5 ท่าน (ห้องแอร์)
 อาหาร 4 มื้อ (มื้อเย็นจัดเลี้ยง ปาร์ตี้คาราโอเกะ + อาหาร 5 อย่าง + ซีฟู้ดส์ปิ้งย่าง)
 ชา ไมโล โอวัลตินอน้ำอัดลม น้ำดื่ม ฟรี!!
 Wi-Fi ฟรี!!
 ทริปดำน้ำ 1 วัน ทริปดำน้ำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง (เรือทัวร์ พร้อมอุปกรณ์)

หมายเหตุ
 

 โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
 ค่าเรือเฟอร์รี่ และการเดินทางไป-กลับจากท่าเรือเฟอร์รี่ถึงโฮมสเตย์ ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 เดินทางถึงที่พักโฮมสเตย์ก่อน 09.00 น.

 สอบถามข้อมูล จองแพ็คเกจทัวร์ ติดต่อ Line: pornpol22  Tel : 091-761-6552, 081-651-9077 

พิมพ์

แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน ดำน้ำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง

จัดแพ็คเกจทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป ราคา 2,000 บาทต่อท่าน

บริการสุดคุ้มนี้ท่านจะได้
 ที่พักโฮมสเตย์ 1 คืน พักห้องละ 4-5 ท่าน (ห้องแอร์)
 อาหาร 6 มื้อ (มื้อเย็นจัดเลี้ยง ปาร์ตี้คาราโอเกะ + อาหาร 5 อย่าง + ซีฟู้ดส์ปิ้งย่าง)
 ชา ไมโล โอวัลตินอน้ำอัดลม น้ำดื่ม ฟรี!!
 Wi-Fi ฟรี!!
 ทริปดำน้ำ 1 วัน ทริปดำน้ำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง (เรือทัวร์ พร้อมอุปกรณ์)

หมายเหตุ
 

 โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
 ค่าเรือเฟอร์รี่ และการเดินทางไป-กลับจากท่าเรือเฟอร์รี่ถึงโฮมสเตย์ ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 เดินทางถึงที่พักโฮมสเตย์ก่อน 09.00 น.

 สอบถามข้อมูล จองแพ็คเกจทัวร์ ติดต่อ Line: pornpol22  Tel : 091-761-6552, 081-651-9077 

พิมพ์

แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน ดำน้ำหมู่เกาะรัง+เกาะหวาย

จัดแพ็คเกจทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป ราคา 2,500 บาทต่อท่าน

บริการสุดคุ้มนี้ท่านจะได้
 ที่พักโฮมสเตย์ 1 คืน พักห้องละ 4-5 ท่าน (ห้องแอร์)
 อาหาร 6 มื้อ (มื้อเย็นจัดเลี้ยง ปาร์ตี้คาราโอเกะ + อาหาร 5 อย่าง + ซีฟู้ดส์ปิ้งย่าง)
 ชา ไมโล โอวัลตินอน้ำอัดลม น้ำดื่ม ฟรี!!
 Wi-Fi ฟรี!!
 ทริปดำน้ำ 2 วัน ทริปดำน้ำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง + เกาะหวาย เกาเหลายา (เรือทัวร์ พร้อมอุปกรณ์)

หมายเหตุ
 

 โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
 ค่าเรือเฟอร์รี่ และการเดินทางไป-กลับจากท่าเรือเฟอร์รี่ถึงโฮมสเตย์ ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 เดินทางถึงที่พักโฮมสเตย์ก่อน 09.00 น.

 สอบถามข้อมูล จองแพ็คเกจทัวร์ ติดต่อ Line: pornpol22  Tel : 091-761-6552, 081-651-9077 

joomla & wordpress theme